Links |

Xaco Fysica

Deze links werden verzameld en gegroepeerd per leerstofonderdeel als bijkomende informatiebron voor onze leerlingen. Ook al werden deze links zorgvuldig uitgekozen, toch kan de school niet verantwoordelijk gesteld worden voor de  inhoud(swijzigingen) en de goede werking van de desbetreffende websites, noch voor eventuele schade die de gebruiker aan zijn/haar computer kan oplopen door het gebruik ervan.

Interessante links voor fysica voor het 3de jaar   boven

Meten


• Omzetten van eenheden : http://www.convert-me.com/en/convert/length
• Beduidende cijfers: http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/significantie_nl/significantecijfers_nl.htm
• Machten van 10 : http://www.haycap.nl/app-c/machten/machten.htm
• Inoefenen van het aflezen van de schuifmaat : http://www.haycap.nl/app-c/schuifmaat/schuifmaat.htm
• Werking van de schuifmaat : http://www.2college.nl/tech/begrippen/schuifmaat.htm
• Werking Galileo thermometer : http://www.howstuffworks.com/question663.htm
• Fahrenheit-Celsius-Kelvin : http://www.cijfers.net/temperatuur.html
• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/1_Fysica/3iwMetrologie/index.htm

• Bepalen massadichtheid : http://natsim.net/nl/hansrein/dichtheidsproef5.htm
• Brownse beweging : http://intranet.vituscollege.nl/Vaklokalen/Natuurkunde/Applets/ll_menu/bovenbouw/5vwarmte_en_gassen/Molecuulbeweging/Molecuulbeweging.htm

• Brownse beweging : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/gas2D_nl/gas2D_nl.html
 

Massadichtheid

• Berekenen van de massadichtheid (Engels) : http://www.nyu.edu/pages/mathmol/textbook/density.html

• Berekening van de massadichtheid (Engels) : http://www.nyu.edu/pages/mathmol/modules/water/density_intro.html

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/1_Fysica/3twgrafiekendichtheid/index.htm

Faseovergangen

• Smelt-kook-grafiek van ijs-water : http://netcamp.prn.bc.ca/nuggets/heatingcurve.swf

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/1_Fysica/3twmaterie/index.htm

Optica

• Verzamelsite : http://www.fys.kuleuven.ac.be/pradem/applets/vinap/optica/

• Bolle spiegels (Engels) : http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/mirrors/concavemirrors/index.html

• Bolle lenzen (Engels) : http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/lens/bi-convex.html

• Holle lenzen (Engels) : http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/lens/bi-concave.html

• Breking van licht : http://www.fys.kuleuven.ac.be/pradem/demoproeven/prf111b.html

• Breking van licht (Engels) : http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/refraction/refractionangles/index.html

• Ontstaan kleurenspectrum bij breking van licht : http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/newton/

• Stralengang bij bolle en holle lenzen : http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/lenzen/index.htm

• Optische bank : http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/OptischeBank/index.htm

• Camera obscura : http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/pinHole/pinhole.html

• Breking van lichtstralen : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/refraction_nl.htm

• Weerkaatsing van het licht (Engels) :

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/reflection/reflectionangles/index.html

• Zonsverduistering : http://www.astro.uu.nl/~wwwzenit/eclipsweb/watis.html

• Schijngestalten van de maan : http://jove.geol.niu.edu/faculty/stoddard/JAVA/moonphase.html

• Astronomische telescoop : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/refractor_nl.htm

• Meerkeuzevragen optica 1 : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/2_Fysica/3tw_Optica1/Index.htm

• Meerkeuzevragen optica 2 : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/2_Fysica/3tw_Optica2/Index.htm

• Meerkeuzevragen lenzen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/3_Fysica/3tw_Optica3/Index.htm

• Optische illusies : http://www.psyonline.nl/illusies.htm
• Optische illusies : http://www.beleidsimpuls.nl/gym_optisch0.php
• Kleurenspectrum bij een prisma : http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/newton/
• De wereld volgens een vis : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/fishEye_nl/fishEye_nl.html
 

Krachten

• Foto dynamometer : http://www.fys.kuleuven.ac.be/pradem/demoproeven/prf006.html

• Proefopstelling meten van krachten : http://www.fys.kuleuven.ac.be/pradem/demoproeven/prf007.html

• Wet van Archimedes : http://www.walter-fendt.de/ph14nl/buoyforce_nl.htm

• Meerkeuzevragen krachten : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/3_Fysica/3tw_Krachten/Index.htm

• Zwaartekracht : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/block_nl/block_nl.html
• Zinken, zweven en drijven : http://natsim.net/nl/hansrein/dichtheidsproef5.htm
• Wet van Archimedes : http://www.haycap.nl/app-c/buoyant/buoyant.htm

Interessante links voor fysica voor het 4de jaar   boven

Meetnauwkeurigheid

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/1_Fysica/4twHerhmeetnkh/index.htm

• Beduidende cijfers : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/significantie_nl/significantecijfers_nl.htm

Krachten

• Foto dynamometer : http://www.fys.kuleuven.ac.be/pradem/demoproeven/prf006.html

• Proefopstelling meten van krachten : http://www.fys.kuleuven.ac.be/pradem/demoproeven/prf007.html

• Wet van Archimedes : http://www.walter-fendt.de/ph14nl/buoyforce_nl.htm

• Optellen vectoren : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/resultant_nl.htm

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/1_Fysica/4twKracht/index.htm

• Zwaartekracht : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/block_nl/block_nl.html
• Wet van Archimedes : http://www.haycap.nl/app-c/buoyant/buoyant.htm
• Zinken,zweven en drijven : http://natsim.net/nl/hansrein/dichtheidsproef5.htm

 

Arbeid en energie

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/1_Fysica/4twArbeidEnergieVermogen/index.htm

• Kracht en arbeid : http://www.lon-capa.org/~mmp/kap5/work/work.htm
• Wiel van Maxwell : http://fys.kuleuven.be/pradem/demoproeven/prf021.html
• Behoud van energie : http://www.schulphysik.de/suren/Applets.html
• Behoud van energie bij slinger : http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/pendel1.html
• Behoud van energie bij botsbal : http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/pendel1.html

Druk

• Vloeistofdruk : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/hydrostpr_nl.htm

• Meerkeuzevragen 1 : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/1_Fysica/4twDruk1/index.htm

• Meerkeuzevragen 2 : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/1_Fysica/4twDruk2/Index.htm

• Principe van de watertoren : http://intranet.vituscollege.nl/Vaklokalen/Natuurkunde/Applets/ll_menu/onderbouw/druk/waterdruk/Waterdrukenstroom.htm

Gaswetten

• Speciale processen in een gas : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/gaslaw_nl.htm

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/2_Fysica/4tw_Gaswetten/Index.htm

• Beweging van moleculen : http://intranet.vituscollege.nl/Vaklokalen/Natuurkunde/Applets/ll_menu/bovenbouw/5vwarmte_en_gassen/Molecuulbeweging/Molecuulbeweging.htm

Warmte en faseovergangen

• Smelt-kook-grafiek van ijs-water : http://netcamp.prn.bc.ca/nuggets/heatingcurve.swf

• Meerkeuzevragen warmte : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/2_Fysica/4tw_Warmte/Index.htm

• Meerkeuzevragen smelten : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/3_Fysica/4tw_Smelstolverdamp/Index.htm

• Meerkeuzevragen koken : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/3_Fysica/4tw_KokCondSubl/Index.htm

 

Interessante links voor fysica voor het 5de jaar   boven

Algemeen

• Optellen vectoren : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/resultant_nl.htm

• Volledige cursus elektriciteit : http://www.on4cp.org/cursus/index.htm

Elektrostatica

• Elektrostatische inductie , elektroscoop : http://www.shep.net/resources/curricular/physics/P30/Unit2/electroscope.html

• Puntladingen : http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/Elektrisch_veld/

• Elektrische velden : http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/Veldlijnen2/

• Elektrisch veld construeren : http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/nforcefield.html

• Veldlijnen te tekenen rond ladingen : http://www.gel.ulaval.ca/~mbusque/elec/main_e.html

• Elektrische veldlijnen : http://www.fys.kuleuven.ac.be/pradem/applets/suren/FieldLines/FieldLines.html

• Elektrische veldlijnen : http://www.fys.kuleuven.ac.be/pradem/applets/RUG/Elektrisch_veld/index.htm

• Elektrische veldlijnen : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/elektrischveld1_nl/elektrischveld1_nl.htm

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/2_Fysica/5tw_Elektrostatica/Index.htm

• Meerkeuzevragen en oefeningen (Engels) : http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli/chapter16/deluxe.html

• 2dim elektrisch veld : http://www.falstad.com/emstatic/

Elektrodynamica

• Wet van Ohm : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/ohmslaw_nl.htm

• Wet van Ohm (Engels) : http://jersey.uoregon.edu/vlab/Voltage/index.html

• Meerkeuzevragen I : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/2_Fysica/5tw_Stroomkringen/Index.htm

• Meerkeuzevragen R : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/3_Fysica/5tw_WeerstandRaRv/Index.htm

• Meerkeuzevragen en oefeningen (Engels) : http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli/chapter19/deluxe.html

• Meerkeuzevragen en oefeningen I, R, P, (Engels) : http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli/chapter18/deluxe.html

• Multimeter : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/electronics/multimeter_nl.htm
• Serie- en parallelschakeling : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/ph_nl/combres_nl.html
• Potentiometer : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/ph_nl/potentiometer_nl.html
• Brug van Wheatstone : http://www.walter-fendt.de/ph14nl/wheatstone_nl.htm

Elektromagnetisme

• Magnetisch veld rond staafmagneet : http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/magneticlines/

• Magnetisch veld rond twee staafmagneten : http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/magneticlines2/

• Magnetisch veld rond geleider : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/mfwire_nl.htm

• Magnetisch veld rond geleider : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/magveld2_nl/magnetischevelden2_nl.htm

• Magnetisch veld van een spoel :

http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/solenoide_nl/solenoide_nl.htm

• Lorentz-kracht : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/lorentzforce_nl.htm

• Lorentzkracht op een lading : http://www.phys.hawaii.edu/~teb/optics/java/partmagn/index.html

• Gelijkstroommotor : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/electricmotor_nl.htm

• Gelijkstroommotor : http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/generator/ac.html

• Dynamo : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/generator_nl.htm

• Wisselstroomschakeling : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/accircuit_nl.htm

• Magnetische inductie bij geleider : http://www.phys.hawaii.edu/~teb/optics/java/partmagn/index.html

• Magnetische inductie bij stroomkring : http://college.wiley.com/Cutnell32146X/sim/applets/sim37.htm

• Magnetische inductie : Wet van Faraday : http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday2/

• Magnetische inductie : Wet van Lenz : http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/lenzlaw/

• Metaaldetector : http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/detector/

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/3_Fysica/5tw_Magnetisme1/Index.htm

• Meerkeuzevragen B : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/3_Fysica/5tw_Magnetisme2/Index.htm

• Meerkeuzevragen en oefeningen magnetisme (Engels) : http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli/chapter20/deluxe.html

• Meerkeuzevragen en oefeningen B (Engels) : http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli/chapter21/deluxe.html

• Kerncentrale : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/kerncentrale_nl/kernenergiecentrale_nl.htm

Kernfysica

• Verhaal van radioactiviteit : http://www.xs4all.nl/~adcs/Deeltjes/decay_start.html

• Soorten straling : http://www.niras.be/nederlands/6.3.2_Soorten_nl.html

• Verval van deeltjes : http://pdg.web.cern.ch/pdg/cpep/npe.html

• Radioactief verval : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/decayseries_nl.htm

• Vervalwet : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/lawdecay_nl.htm

• Elementaire deeltjes : http://www.xs4all.nl/~adcs/Deeltjes/

• Elementaire deeltjes en versneller : http://www.bnl.gov/RHIC/heavy_ion.htm

Halfgeleiders

• Transistor, halfgeleiders : http://nobelprize.org/physics/educational/semiconductors/index.html

Extra

• Structuur van de materie (Engels) : http://nobelprize.org/physics/educational/matter/index.html

• Deeltjesversnellers (Engels) : http://nobelprize.org/physics/educational/accelerators/index.html

• Ontdekking van het elektron (Engels) : http://nobelprize.org/physics/educational/vacuum/index.html

• Energie vanuit materie (Engels) : http://nobelprize.org/physics/educational/energy/index.html

 

Interessante links voor fysica voor het 6de jaar   boven

Algemeen

• Optellen vectoren : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/resultant_nl.htm

• Verzamelsite leerstof 6de jaar (Engels) : http://www.physicsclassroom.com/Default2.html

Kinematica
Eιndimensionale beweging

• Simulatie EVRB : http://www.fys.kuleuven.ac.be/pradem/applets/suren/Brake/Brake.html

• Reactietijd en ongelukken : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/carDistance_nl/carAccident_nl.html

• EVRB : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/xva_nl/xva_nl.html

• Meerkeuzevragen EVRB : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/1_Fysica/5twERBEVB/index.htm

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/1_Fysica/5twValbewBeginselNewton/index.htm

• Oefeningen (Engels) : http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/1DKin/U1L6d.html

• Meerkeuzevragen en oefeningen (Engels) : http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli/chapter2/deluxe.html

• EVRB : http://www.walter-fendt.de/ph14nl/acceleration_nl.htm
• Plaats-en snelheidsdiagram : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/plotxv_nl/plotxv_nl.htm
• Reactietijd en ongelukken : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/carDistance_nl/carAccident_nl.html
• Vrije val : http://physics.nad.ru/Physics/English/mech.htm
• Uitgewerkte oefening : EVRB-vrije val : http://www.dirkgeeroms.be/fysica/kinematica/uitgewerkte-vb/echo/echo.html
• Uitgewerkte oefening : ERB – EVRB : http://www.dirkgeeroms.be/fysica/kinematica/uitgewerkte-vb/bus/bus.html

 

Tweedimensionale beweging

• Horizontale worp : http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/newt/newtmtn.html

• Schuine worp : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/projectile_nl.htm

• Schuine worp : shoot the monkey : http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=42

• Schuine worp : golfspel : http://host.explorelearning.com/ESClassic/range.htm

• Toepassing schuine worp : basketbal : http://www.fearofphysics.com/Proj/proj.html

• Samengestelde beweging : http://zebu.uoregon.edu/nsf/cannon.html

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/1_Fysica/5twSamenstBew_ECB/index.htm

• Meerkeuzevragen en oefeningen (Engels) : http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli/chapter3/deluxe.html

• ECB : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/FreeRolling_nl/FreeRolling_nl.html
• Kogelbaan : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/projectile_nl/projectile_nl.html
• Kogelbaan met wrijving : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/dragForce_nl/dragForce_nl.html
• Schuine worp : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/projectilemotion_nl/projectilemotion_nl.htm
• Vectoren bij schuine worp : http://intranet.vituscollege.nl/Vaklokalen/Natuurkunde/Applets/ll_menu/bovenbouw/5havoNG_en_NT/mechanica/kogelbaan/kogelbaan.htm
• Schieten met een kanon : http://www.haycap.nl/app-c/kanon/kanon.htm
• Uitgewerkte oefening : horizontale worp : http://www.dirkgeeroms.be/fysica/kinematica/uitgewerkte-vb/klif/klif.html
 

Dynamica
Wetten van Newton

• Tweede wet van Newton : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/n2law_nl.htm

• Tweede wet van Newton (leerstof) : http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/newtlaws/u2l3a.html

• Meerkeuzevragen en oefeningen (Engels) : http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli/chapter4/deluxe.html

• Hoe rolt de klos ? http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/wheelAxle_nl/torque_nl.html
• Uitgewerkte oefening : Machine van Atwood: http://www.dirkgeeroms.be/fysica/wetten-van-newton/uitgewerkte-vb/atwood/atwood.html
• Uitgewerkte oefening : tweede wet Newton : http://www.dirkgeeroms.be/fysica/wetten-van-newton/uitgewerkte-vb/helling/helling.html
 

 

Bijzondere krachten

• 1ste wet van Kepler : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/keplerlaw1_nl.htm

• 2de wet van Kepler : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/keplerlaw2_nl.htm

• Torsiebalans van Cavendish : http://www.fys.kuleuven.ac.be/pradem/golven/gol_a_02.htm

• Middelpuntzoekende kracht : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/carousel_nl.htm

• Snelheid om in parkeerbaan te komen : http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/projectileOrbit/projectileOrbit.html

• Hellend vlak : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/inclplane_nl.htm

• Ontsnappingssnelheid : http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/Newtonworp/default.html

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/2_Fysica/5tw_Gravitatie/Index.htm

• Meerkeuzevragen en oefeningen (Engels) : http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli/chapter5/deluxe.html

• Beweging van een pingpongbal : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/rotateDisk_nl/pingpong_nl.htm
• Reactietijd : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/Reaction_nl/reactionTime_nl.html
• Wrijvingskracht : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/friction_nl/friction_nl.html
• Uitgewerkte oefening : gravitatiekracht : http://www.dirkgeeroms.be/fysica/wetten-van-newton/uitgewerkte-vb/orbit/orbit.html
• Uitgewerkte oefening : Fmz : http://www.dirkgeeroms.be/fysica/wetten-van-newton/uitgewerkte-vb/vertcirc/vertcirc.html
 

Arbeid en energie

• Potentiλle energie : http://jersey.uoregon.edu/vlab/PotentialEnergy/index.html

• Arbeid : http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/mmedia/energy/au.html

• Meerkeuzevragen en oefeningen : arbeid en energie (Engels) : http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli/chapter6/deluxe.html

• Behoud van energie : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/racingBall_nl/racingBall_nl.html

• Kracht en arbeid : http://www.lon-capa.org/~mmp/kap5/work/work.htm
• Behoud van energie : http://www.schulphysik.de/suren/Applets.html
• Behoud van energie bij slinger : http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/pendel1.html
• Behoud van energie bij botsbal : http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/pendel1.html
 

Evenwichten

• Evenwicht van krachten : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/equilibrium_nl.htm

• Moment van een kracht : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/lever_nl.htm

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/2_Fysica/5tw_MomentHoevbeweging/Index.htm

• Zwaartekracht : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/block_nl/block_nl.html
• Katrollen : http://www.walter-fendt.de/ph14nl/pulleysystem_nl.htm
 

Impuls en botsingen

• Botsingen : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/collision_nl.htm

• Tweedimensionale botsing : http://www.phys.uu.nl/~engelb/physlets/lessite/pooh/java/botsing/index.html

• Newton’s wieg : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/ncradle_nl.htm

• Meerkeuzevragen (Engels) : http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli/chapter7/deluxe.html

• Wet van behoud van impuls : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/collision1D_nl/collision1D_nl.html

Periodieke verschijnselen
Harmonische trilling

• Slinger : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/pendulum_nl.htm

• Slinger van Foucault : http://www.technopolis.be/nl/watkunjedoen/indekijker/exhibits%20vd%20week/slinger%20van%20foucault.htm

• Veer : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/springpendulum_nl.htm

• Verband frequentie- massa-veerconstante : http://host.explorelearning.com/ESClassic/harmonic.htm

• Oscilloscoop : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/oscilloscope_nl/oscilloscope_nl.html

• Verband ECB-harmonische trilling : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/shm_nl/shm_nl.html

• Resonantie : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/resonance_nl.htm

• Samenstellen van trillingen : http://projects.europace.be/stem/trillingen/evenw.html

• Zwevingen : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/zwevingen_nl/zwevingen_nl.htm

• Lissajous-figuren : http://www.fys.kuleuven.ac.be/pradem/applets/suren/Lissajous/Lissajous.html

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/1_Fysica/6TtwHarmtrilI2/index.htm

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/1_Fysica/6twGedtrill_slinger_samenst/index.htm

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/1_Fysica/6TtwHarmtrilI2/index.htm

• Fourier-analyse : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/sound_nl/sound_nl.html
• Gekoppelde slinger : http://www.walter-fendt.de/ph14nl/cpendula_nl.htm
• Geluid van muziekinstrumenten : http://www.haycap.nl/app-c/muziek/muziek.htm
 

Golven

• Transversale golven : http://vak-nat.feo.hvu.nl/simulaties/simulaties/geluid/transver/Twave01.html

• Longitudinale golven : http://vak-nat.feo.hvu.nl/simulaties/simulaties/geluid/longitu/Lwave01.html

• Staande golven : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/stlwaves_nl.htm

• Weerkaatsing en breking van golven : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/huygenspr_nl.htm

• Interferentie : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/interference_nl.htm

• Interferentie : http://didaktik.physik.uni-wuerzburg.de/~pkrahmer/ntnujava/waveInterference/waveInterference.html

• Doppler effect : http://www.walter-fendt.de/ph11nl/dopplereff_nl.htm

• Werking microgolfoven : http://www.colorado.edu/physics/2000/microwaves/

• Werking laser : http://www.colorado.edu/physics/2000/lasers/lasers4.html

• Elektromagnetisch spectrum : http://mediatheek.thinkquest.nl/~lla129/elektromagnetische_golf.htm

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/2_Fysica/6tw_Golven1/Index.htm

• Meerkeuzevragen : http://www.science-olvtd.net/2_lkr_ll/Wetenschappen/Meerkeuzevragen/2_Fysica/6tw_Golven2/Index.htm

• Meerkeuzevragen en oefeningen (Engels) : http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli/chapter11/deluxe.html

• Foto-elektrisch effect : http://www.walter-fendt.de/ph14nl/photoeffect_nl.htm
• Oppervlaktegolven : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/waterSurface_nl/waterSurface_nl.html
• Polarisatiefilters : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/polaroidfoto_nl/polaroidfoto_nl.htm
• Polarisatie van EM golven : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/polarisatie_nl/polarisatie_nl.htm
• Regenboog : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/Rainbow_nl/rainbow_nl.html
• Kleurenspectra : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/spectrum_nl/spectrum_nl.htm
• Interferentie van golven : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/waveSuperposition_nl/waveSuperposition_nl.html
• Staande golf (terugkaatsing) : http://www.walter-fendt.de/ph14nl/stwaverefl_nl.htm
• Interferentieproef van Young met ιιn spleet : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/ph_nl/singleslit_nl.html
• Interferentieproef van Young met twee spleten : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/ph_nl/doubleslit_nl.html
• Interferentieproef van Young met meerdere spleten : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/young_nl/Young1_nl.htm
• Vliegtuig door geluidsmuur : http://www.haycap.nl/app-c/vliegtuig/vliegtuig.htm
• Geluidslabo : http://library.thinkquest.org/19537/?tqskip1=1&tqtime=1020
 

Extra

• Quantumfysica (Engels) : http://nobelprize.org/physics/educational/quantised_world/index.html

• Relativiteitstheorie (Engels) : http://nobelprize.org/physics/educational/relativity/index.html

• Microscopen (Engels) : http://nobelprize.org/physics/educational/microscopes/index.html

• X-stralen (Engels) : http://nobelprize.org/physics/educational/x-rays/index.html

• Laser (Engels) : http://nobelprize.org/physics/educational/laser/facts/index.html

• Vloeibare kristallen (Engels) : http://nobelprize.org/physics/educational/liquid_crystals/history/index.html

• Relativiteitsprincipe : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/relativity_nl/relativity_nl.html
• Tijddilatatie : http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/ph_nl/timedilation_nl.htm

 

Deze linkpagina werd samengesteld door Hilde Verheijen © 2006. Botweg kopiλren van (stukken van) deze pagina is niet toegestaan, ook niet door scholen uit Dendermonde of Meldert. Het staat u wel vrij naar deze pagina te linken! http://www.xaveriuscollege.be/links/fysica/fysicalinks.htm
 

 

   boven

 

Xaco-Home